Kazancı Hukuk Resmi Web Sitesine gitmek için tıklayın
 
SiteiçiArama
31 Mayıs 2016 Salı

Konusuna Göre Kitaplar

Yeni Kitap
Makaleler
Ceza-Ceza Usul Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Cep Kanunu
Medeni Hukuk
Süreli Yayınlar
Borçlar Hukuku
Medeni Usul Hukuku
Bankacılık Hukuku
Anayasa Hukuku
Genel Hukuk
Bilişim Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Ticaret Hukuku
Uluslararası Hukuk
Avrupa Birliği Hukuku
İdare Hukuku
Devlet Memurları Hukuku
Belediye Hukuku
Vergi Hukuku
Genel Kültür Tarih
İnsan Hakları Mevzuatı
Hukuk Rehberi
İçtihat ve Mevzuat Programı
 
EN ÇOK SATANLAR
 
Cezai Şart ve Güncel İçtihatlar
Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüd Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar
Öğretide ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme Borçlar Kanunun 61-66. maddelerine İlişkin İçtihatlarla
İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi
Borçlar Hukuku ve İş Hukuku İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu

Kazancı Hukuk Resmi Web Sitesine gitmek için tıklayın

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması
ÜRÜNÜ TAVSIYE ET  ÜRÜNÜ YAZDIR
KDV DahilFiyat
: 62,50YTL
Havale
: 59,38 YTL
Taksitle
: 10,42YTL x 6
     
 

Yazar Adı:Eraslan Özkaya
Basım Yılı:2005

-Vekalet sözleşmesinin tanımı ve unsurları
-Vekalet sözleşmesinin oluşması ve şekli
-Vekalet sözleşmesinin sona ermesinin hükümleri
-Vekalet görevinin kötüye kullanılması
-Vekalet görevinin kötüye kullanılmasının hüküm ve sonuçları
-Vekilin borçları
-Vekil edenin borçları
-Vekalet sözleşmesinin sona ermesi

 
 
 • yayimevi.com da ürünler 2-10 ay arası taksitlerle satılmaktadır.

  Kredi Kartım ile güvenle alışveriş yapabilir miyim?

  *Kredi kartınız ile alışveriş yapmak için kart numaranızı bize ulaştırmanız yeterlidir.

  Seçtiğiniz kitapları Kredi Kartı İle Almak İstiyorum  işaretlendikten sonra liste Yayımevimize gelecektir.Müşteri temsilcimiz üye formunda bildirdiğiniz tel numarasından sizi arayarak kredi kartı bilgileri ve  taksitlendirme ile ilgili bilgileri alarak size en uygun ödeme planını sizinle birlikte yapılandıracaktır.

  Bu sayede taksitli satış veya tek çekimli ödemeleriniz tamamen güvenli bir şekilde tarafımızdan gerçekleşecektir.  

  *Kredi kartınız ile sitemizden alışveriş yapabilmeniz için İş Bankası ile mail order anlaşması yapılmıştır.

  Mail Order olarak  tabir edilen kredi kartı ile ödeme sistemi taksitli alışveriş limitinizi doldurmayacağı için gerçek manada taksitli alışveriş yapmanızı sağlayacaktır.İlk taksidiniz çekildikten sonra kalan taksitleriniz sizin istediğiniz (hesap kesim tarihinize göre) tarihlerde Yayımevimiz  tarafından çekilecektir.Böylece alışveriş yapmak için hesap kesim tarihini beklemeniz gerekmeyecektir
 •  kitap Borçlar Hukuku
  İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü 34,50 YTL
  Ayıplı İfa 92,00 YTL
  Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi 14,00 YTL
  Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi 14,00 YTL
  Olumsuz Zarar 32,00 YTL
  MUVAZAA, İNANÇLI İŞLEM, NAM-I MÜSTEAR VE KANUNA KARŞI HİLE DAVALARI 90,00 YTL
  Borçlar Hukuku Dersleri 32,00 YTL
  Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat 35,00 YTL
  Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi 20,00 YTL
  Maddi Zarar Kavramı 55,00 YTL
  Kefalet Sözleşmesi (Özellikleri - Kuruluşu - Türleri) 35,00 YTL
  Garanti Sözleşmesinin Bir Türü Olarak Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi 25,00 YTL
  Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler 20,50 YTL
  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 35,50 YTL
  Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları 26,50 YTL
  Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları 23,50 YTL
  Tellallık Türk Hukukunda ve Uygulamada 30,00 YTL
  Kira Tahliye Davaları 35,00 YTL
  Türkiye'de Mortgage Uygulaması 22,00 YTL
  Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu 25,00 YTL
  Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Hukuki Sonuçları 7,50 YTL
  Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu 20,00 YTL
  Vekaletsiz İş Görme 13,75 YTL
  Vekalet Sözleşmesinde Ücret (2.Baskı) 17,50 YTL
  Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi 20,00 YTL
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku 25,00 YTL
  Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku - Mevzuat (Cilt 1) 65,00 YTL
  Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku - Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri (Cilt 2) 75,00 YTL
  Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku 2 cilt 185,00 YTL
  Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Satıcının Yükümlülükl 40,00 YTL
  Uluslararası Hukuk ve Tahkim 38,50 YTL
  Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 14,00 YTL
  Türk Kira Hukuku (4 Cilt) 250,00 YTL
  Türk Hukukunda Özel Okul Sözleşmesi 17,50 YTL
  Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu 18,50 YTL
  Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması 2006 (2.Bası) 15,00 YTL
  Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi 26,00 YTL
  Türk Hukukunda Gabin 25,00 YTL
  Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması 53,50 YTL
  Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması 7,50 YTL
  Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler 65,00 YTL
  Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler (5 Cilt) 365,00 YTL
  Türk Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) (Ciltli) (5 Cilt) 340,00 YTL
  Tüm Yönleriyle Basın Davaları ve Medyanın Saldırısında Tazminat 33,00 YTL
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi 75,60 YTL
  Turizm Hukuku (3.Baskı) 23,50 YTL
  Turizm Hukuku 20,00 YTL
  Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi (Özel Hukukta) 15,00 YTL
  Teori ve Uygulama Bakımından Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebirliliği 7,50 YTL
  Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele 15,00 YTL
  Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi 20,00 YTL
  Teknik Bilgi (Know-How) Lisans Sözleşmesi 12,50 YTL
  Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu (Türk Hukukunda) 12,50 YTL
  Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı 55,00 YTL
  Tazminat Hukuku(2.Baskı) 95,00 YTL
  Tazminat Hukuku Tazminat Davaları Yargılama Usulü 85,00 YTL
  Tazminat Hukuku (Manevi Tazminat) 70,00 YTL
  Tazminat Hukuku (Maddi Tazminat) 70,00 YTL
  Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi 17,90 YTL
  Tasarım Hukuku 55,00 YTL
  Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi 20,00 YTL
  Sponsorluk Sözleşmesi 18,50 YTL
  Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması 20,50 YTL
  Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri) 10,00 YTL
  Sözleşme Yapma Yükümlülüğü 42,50 YTL
  Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk 15,75 YTL
  Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk 22,50 YTL
  Sorumluluk Hukuku, Kusura Dayanan - Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk 85,00 YTL
  Sorumluluk Hukuku Cilt 1 Sözleşme Dışı Sorumluluk 30,00 YTL
  Sorumluluk Hukuku (Sözleşmeler) 70,00 YTL
  Sorumluluk Hukuku (Sözleşmeden Doğan Sorumluluk) 70,00 YTL
  Sigortacılık (3.BASKI) 9,50 YTL
  Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu 26,50 YTL
  Sigorta Hukuku Pratik Çalışmaları 6,00 YTL
  Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 10,00 YTL
  Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi 17,50 YTL
  Sağlık Sektöründe Reklam 17,50 YTL
  Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler 6,00 YTL
  Roma Borçlar Hukukunda Hata 15,00 YTL
  Rekabet Hukuku 35,00 YTL
  Promosyonlu Satış Sözleşmesi 29,50 YTL
  Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi 25,00 YTL
  Paylaşma Davaları (Ortaklığın Giderilmesi) 4.Baskı 61,50 YTL
  Paranın Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği (Bk m. 105) 24,00 YTL
  Para-Banka Uluslararası İktisat (2.baskı) 19,50 YTL
  Para Borçlarında Faiz Kavramı 15,00 YTL
  Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları 17,00 YTL
  Özel Hukukta Paranın Değer Kaybının Giderimi 12,50 YTL
  Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması 10,00 YTL
  Örnek Sözleşme Metinleri 2 Cilt (2,Baskı) 210,00 YTL
  Ön Sözleşme 20,00 YTL
  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 36,00 YTL
  Öğretide ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme Borçlar Kanunun 61-66. maddelerine İlişkin İçtihatlarla 10,00 YTL
  Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyuu) Davaları 57,00 YTL
  Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler 18,00 YTL
  Mücbir Sebepler Beklenmeyen Haller 7,50 YTL
  Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigortası 20,00 YTL
  Mortgage Sistemi (tutsat) 30,00 YTL
  Mortgage 18,00 YTL
  Menkul Kıymetleştirme Mortgage 80,00 YTL
  Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi 18,00 YTL
  Marka ve Marka Stratejileri 8,00 YTL
  Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler 17,50 YTL
  Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk 22,00 YTL
  Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali 20,00 YTL
  Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları III 65,00 YTL
  Maddi Tazminatın Hesaplanması Teknikleri 45,50 YTL
  Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması (En Son Gelişmeler ve İçtihatlarla Birlikte 4.baskı) 105,00 YTL
  Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmeleri) 9,00 YTL
  Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı 15,00 YTL
  İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşmenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu 6,00 YTL
  İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi 10,00 YTL
  İsviçre Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 15,00 YTL
  İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku (Mortgage) 28,00 YTL
  İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi 7,56 YTL
  İnternette Aktedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması 30,00 YTL
  İnternet Ortamında Müzik Sunumu (Fikri Hukuk Bakımından) 18,50 YTL
  İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlalleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Eden 25,00 YTL
  İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat 39,00 YTL
  İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları (Açıklamalı - İçtihatlı) (3. Baskı) 79,00 YTL
  İlmi Kazai İçtihatlarla Açıklamalı Borçlar Kanunu (4 cilt) 85,00 YTL
  İbra Sözleşmesi 10,00 YTL
  Hastalık Sigortası Sözleşmesinin Kurulmasında İhbar Külfeti 28,90 YTL
  Haksız Rekabet Hukukunda Eski Hale Getirme Davası 18,00 YTL
  Geçici İş Göremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri (Tanzimat Davalarında) 30,00 YTL
  Türk Borçlar Hukukunda Gayrimenkul Tellalığı Sözleşmesi 23,00 YTL
  Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları 15,00 YTL
  Gabin Davaları 17,50 YTL
  FRANCHISING Sistemi ve Türkiye Uygulaması 10,00 YTL
  Finansal Kiralama İşlemleri(2.Baskı) 20,00 YTL
  Finansal Kiralama (Leasing) 25,00 YTL
  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Fikir ve Sanat Eserleri Endüstriyel Tasarımlar Patentler) 50,00 YTL
  Fikri ve Sınai Hukuk Mevzuatı 45,00 YTL
  Fikri Mülkiyeti Hukuku 35,00 YTL
  Fikri Mülkiyet Mevzuatı 6,90 YTL
  Fikri Mülkiyet Hukuku ile Rekabet Hukuku 36,00 YTL
  Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli) 28,00 YTL
  Fikri Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 37,50 YTL
  Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri 15,00 YTL
  Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler 22,50 YTL
  Fikri Haklar ( Sınai Haklarla Karşılaştırmalı) 38,00 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı 44,50 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu Anlamak 13,50 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar 40,00 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi 85,00 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İçtihatlı Ve Gerekçeli) 48,00 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Açıklamalı -İçti) 38,00 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 6,00 YTL
  Fikir ve Sanat Eserleri ile Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar 25,00 YTL
  Fikir Hukuku Dersleri 55,00 YTL
  Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK 368) 17,50 YTL
  Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi 15,00 YTL
  Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı 15,00 YTL
  Eser Sözleşmeleri (İnşaat Yapım) 40,00 YTL
  Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar 35,00 YTL
  Endüstriyel Tasarım Hakkı ve Tazminat Davaları 20,00 YTL
  Elektronik Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Mahkemeleri 35,00 YTL
  Elektronik Sözleşmeler 20,00 YTL
  Elektronik Sözleşmeler 10,00 YTL
  Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı 17,00 YTL
  Doktrin ve Uygulamada Cezai Şart 34,00 YTL
  Cezai Şart (Bk. Md.158-161) 14,50 YTL
  Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi 20,00 YTL
  Borçların İfasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesi ve Uygulanması 53,00 YTL
  Borçlar Kanunu 3,90 YTL
  Borçlar Hukuku ve İş Hukuku İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu 7,50 YTL
  Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) 9. Baskı 21,50 YTL
  Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) 25,00 YTL
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler 68,00 YTL
  Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 35,00 YTL
  Borçlar Hukuku (5.BASKI) 8,50 YTL
  Borçlar Hukuku (3.Baskı) 8,00 YTL
  Borçlar Hukuku (4.baskı) 20,00 YTL
  Borçlar Hukuku 13,00 YTL
  Borçlar Hukuku (Genel ve Özel Hükümler) 13,50 YTL
  Borca Aykırılık ve Sonuçları 18,00 YTL
  Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı 15,00 YTL
  Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması 27,00 YTL
  Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları 17,50 YTL
  Avukatlık Ücreti (4.Baskı) 49,50 YTL
  Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli ve İstifasıyla Sona Ermesi 20,75 YTL
  Avukatlık Sözleşmesinde Ücret 21,60 YTL
  Avukatlık Sözleşmesi 12,90 YTL
  Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat 47,50 YTL
  Avukatlık Kanunu (5.BASKI) 6,50 YTL
  Avukatlık Kanunu (5.BASKI) 4,30 YTL
  Avukatlık Hukuku (3.Baskı) 32,50 YTL
  Avukatlık Hukuku 18,50 YTL
  Alt Vekalet 20,00 YTL
  Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri 20,00 YTL
  Alacaklılar Arası Teselsül 33,50 YTL
  Alacak Hakkının Anonim Ortaklıkta Sermaye Olarak Taahhüdü 17,00 YTL
  Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu 13,00 YTL
  Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Birliği Düzenlemesi 26,00 YTL
  Acentelik Sözleşmesi (Türk Hukukunda) 26,50 YTL
  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak 30,00 YTL
  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 40,00 YTL
  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 38,00 YTL
  Cezai Şart ve Güncel İçtihatlar 22,50 YTL
   
   
   
   
   

  HABERLER

  Bütün Hukuk Kitaplarını www.yayimevi.com adresinden bulacaksınız

  Kitap Siparişlerinizi Bekliyoruz...

  Destek: 0(212) 296 87 53

  Fax: 0(212) 296 87 27
   
  E-BÜLTEN

  E-Mail Ekle

  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun

   

   
  ÜYE GİRİŞİ
   
  e-mail
  Parola
  Parolamı Unuttum
  Üye Ol